1 uges cykelferie på Bornholm - Forslag til jeres tur - Danhostel Sandvig

1 uges cykelferie på Bornholm – Forslag til jeres tur

Forslag til 1 uges cykelferie med base på Danhostel Sandvig.
Tekst af: Per Langstrup Petersen – ABS Birkerød

De foreslåede cykelruter er dagture med ca. 4 timers effektiv cykling + den tid, som går til pauser og til fordybelse i det, man ser undervejs. Der findes ingen flade cykelruter på Bornholm og en vis cykeltræning hjemmefra anbefales. Ligeledes anbefales turcykler med minimum 7 gear, gerne flere. Ruterne er lagt på en blanding af asfaltveje og gode stier med grus (overvejende skiltede cykelruter), som på Bornholm ofte er belagt med stenmel, som giver en stabil belægning, også i vådt føre. Derfor kan ruterne køres det meste af året, så længe der ikke er sne, men blæsten kan ofte drille lidt på kysten i ydersæsonerne.

Ruterne er lagt og gennemprøvet af 2 pensionister sidst i tresserne i ydersæsonen 2020. Turene, deres rækkefølge og antal, er blot forslag og kan naturligvis varieres som man vil. Detaljerede turkort og .gpx filer, som kan uploades i de fleste navigationsværktøjer findes nederst på denne side. God fornøjelse.

Cykelferie på Bornholm

Dag 1 – Ankomstdag
Hvis I ankommer med færgen tidligt på dagen, kan I f.eks. starte jeres Danhostel ophold med at gå Hammerknuden rundt 6 km, mens I nyder den unikke natur med Salomons Kapel, fuglefjeld, Sænehavn (kig til Hammershus), Opalsøen og Hammersøen. Tilbage ved udgangspunktet kan I måske nå en lille bytur gennem idylliske Sandvig før I tjekker ind på Danhostel Sandvig sidst på eftermiddagen. Cyklerne kan med fordel blive på bilen til næste dags cykeltur med foreslået start midt på øen.

opalsøen bornholm

Dag 2 – Svaneke-tur 46 km
Start om morgenen fra Danhostel Sandvig med cyklerne på bilen. I kører til Hareløkkernes store parkeringsplads over for Bornholms Travbane midt på øen (GPS: Hareløkkerne legeplads, skilt på stedet: Naturlegeplads). Her starter og slutter cykelturen.

I kører først på turen gennem lågen til bisonernes indhegning ad Prinsgemalens vej og følger derefter rute 22 helt til Årsdale. Ved km 7 kommer I til det store fuglereservat Ølene, hvor I kan lave et lille stop ved fugletårnet. I fortsætter gennem midtøens store skovområder og når Paradisbakkerne, hvor I kan lave et pausestop ved Ibsker Jagthytte, km 14. Lidt senere kommer I til gangstien ned til Rokkestenen, km 16. I kan sætte cyklerne her og gå de 600 m ned for at rokke på stenen. I kan gå tilbage ad den skiltede klippesti gennem den frodige sprækkedal Kodalen og ender igen ved cyklerne – en tur på 1,5 km, ca. 45 min.

I kører videre gennem fiskerlejet Årsdale og kommer ad rute 10 til en af Bornholms mest turistede byer, Svaneke, hvor I kan køre gennem byen ned forbi havnen og røgerierne. Her kan I købe frokost, eller I kan fortsætte til Vigehavn, hvor I kan nyde jeres madpakke på bænkene omkring havnen, km 25 (toilet). I fortsætter langs Nordøstkysten ad rute 10 med små afstikkere gennem fiskerlejerne Listed og Bølshavn til den lange Ypnastedbakke, hvor I søger op over land mod Østermarie. Ude af byen møder I Fru Petersens berømte café i den gamle skole. Her kan I få kaffe og et stykke kage i haven, km 38. Herefter op mod Almindingen, hvor I finder tilbage til bilerne, km 46.

I kører tilbage til Danhostel Sandvig og tager cyklerne af til morgendagens tur.

bison

Dag 3 – Nyker-tur 54 km
Start om morgenen fra Danhostel Sandvig med smurte madpakker. I starter ad banestien til Allinge, ned gennem byen over Løsebæk strand og op ad småveje og stier til landevejen mod Tejn. Ad jernbanestien bag om Sandkås og ned gennem nye og gamle dele af fiskerbyen Tejn. Videre ad landevejen til Døndalen med en mulig gåtur (20 min.) ind til Danmarks højeste vandfald, som dog sjældent har meget vand om sommeren. Her dagens første stop, km 12, toilet.

Videre ad landevejen, hvor I drejer op mod Rø lige efter Bornholms Kunstmuseum ved Helligdommen. I Rø finder I lige efter den gamle station den smukke jernbanesti, sprængt gennem sprækkedalen Kleven, og følger den til enden ved den gamle station i Klemensker. Efter kirken og Klemens kro kan I dreje ned ad Fabriksvej mod Søsende og finde den lille grusvej til et lille stop i det ret nye parkanlæg omkring Præstemosen, km 22. Herfra kører I tilbage op til landevejen, med mulig afstikker ad småveje til Nyker, hvor I kan lave madpakkestopstop ved Nykirke, den mindste af de 4 rundkirker, km 29, toilet.

I kører nu hjemover gennem landbrugsland ad småveje syd om Klemensker og krydser formiddagens banesti ved Dammegårdsmosen, hvor I kan lave et lille stop, km 39. Videre ad små veje over Petersborg og Muredam til Ols kirke, den højeste af rundkirkerne. Her kan I gøre et lille stop, km 46. Herfra triller I ned ad bakke til Allinge, km 52, og fortsætter hjem til Danhostel Sandvig, km 54.

nyker-kirke

Dag 4 – Hasle-tur 45 km
I starter fra Danhostel ad banestien, Pilegade ind på cykelrute 10, forbi Moseløkken stenbrud, som nu er museumsbrud. I følger den naturskønne cykelrute 10 hele formiddagen til Hasle. I kommer ned gennem Slotslyngen ad Finnedalsvej til Vang, op gennem Ringebakker, hvor I kan lave en afvigelse fra rute 10 gennem Almeløkke stenbruddet, tilbage på rute 10 forbi nedgang til Jons Kapel og siden ad trappen ned til kystvejen ved Ginesminde. I møder det lille fiskerleje Teglkås, hvor I kan lave et kort stop, km 11. I følger kysten gennem det næste lille fiskerleje Helligpeder, og når Hasle, km 15, hvor I kører ned i ad serpentinevejen langs havnen til museumsrøgeriet, hvor man som det eneste sted stadig røger silden i åben skorsten med ellebrænde. I kan nyde en røget sild eller et stykke røget laks ved bordene uden for, eller spise madpakker i naturen.

Efter frokost fortsætter I lidt længere sydpå ad det gamle tipvognsspor, hvor man kørte teglen fra Hasle Klinker til udskibning fra Hasle Havn. Ved Levka kører I op i landet i Klemensker sogn og kommer op forbi Simblegårdsbakkerne og videre op gennem Torpe bakker ind i Rutsker, hvor I kan lave et stop ved Danmarks højest beliggende kirke, Ruts kirke (toilet). I fortsætter gennem naturskønne småveje i Rutsker og Olsker og krydser vores morgenspor i Slotslyngen. I kan stoppe ved Hammershus slotsruin og indlægge en lille vandretur forbi ruinen, ned til Kamelhovederne og Løvehovedet, og følge den lille sti ned til Sænehavn og tilbage op gennem det tidligere Folkeferie, sti ned over fårefolden tilbage til cyklerne (3 km, 1 time), eller I kan cykle ned forbi Sænehavn og tilbage langs Hammersø til Danhostel Sandvig.

cykelferie på Bornholm

Dag 5 – Andre oplevelser
Efter 3 dages cykeltur kan det være rart at hvile cykelbenene og bruge dagen efter egne planer. Der er masser af muligheder – en dag på Sandvig strand – en tur til Christiansø – en sejltur ved klippekysten. Danhostel Sandvig vejleder gerne om de mange muligheder.

Cykelferie på Bornholm

Dag 6 – Gudhjem-tur 46 km
Start fra Danhostel Sandvig ad Hammershusvej, Langebjergvej og forbi Hammershus slotsruin før I kører gennem Slotslyngen ad rute 26, som I følger gennem naturskønne dele af øen helt til I kommer ud af Rø Plantage, km 21. Undervejs kan I lave dagens første stop ved Rokkestenen i Rutsker Højlyng, km 13. Fra km 21 kører I ad Egeskovvej til I krydser Brommevej og fortsætter ad Krækketsvej, Stampevej, Kobbevej. Ved km 26 kan I lave en kort afstikker til Danmarks næsthøjeste vandfald, Stavehøl, som dog sjældent har meget vand om sommeren.

I fortsætter ned til Melsted, km 29, hvor Melstedgård er et besøg værd. Her kan I også købe sandwiches, eller nyde jeres madpakke i haven. I kører derefter gennem idylliske Melsted og ind i turisternes perle Gudhjem, hvor Sct. Anna kapel ved Gudhjem kirke er et lille stop værd. Der er mulighed for et smut ned i Gudhjem, før I kører op til landevejen igen og følger cykelrute 10 langs kysten helt til Allinge. Det sidste stykke fra Allinge følger I Banestien til vandrehjemmet. Ved km 45 passerer I tæt forbi de unikke helleristninger på Madsebakke med mulighed for at stoppe og se nærmere på dem.

Gudhjem

Dag 7 – Rønne-tur 48 km
Start fra Danhostel Sandvig. I kører cyklerne til Hareløkkernes store parkeringsplads over for Bornholms Travbane midt på øen, lige som den første cykeldag. I kører ud ad skoven og langs skovgærdet ad Sigtemøllevej, Fårebyvej. I finder den lille markvej over til Bygaden, hvor I passerer den gamle arbejdslejr fra 1930’erne. Videre ad Bygaden og Gammel Bygade ned til Åkirkeby, hvor I finder Torvet og dagens første stop (toilet), som gøres langt nok til at gå over gaden og besøge Bornholms historiske ”domkirke” Aa kirke, hvor øens provst traditionelt har holdt til i midtøens eneste købstad, km 9.

I fortsætter syd ud ad byen gennem Strøby og tager Bodelyngsvej til Lobbæk, hvor I finder Jernbanevej og kommer ind på cykelrute 21 ad jernbanesporet for øens længst levende jernbane Rønne-Nexø, nedlagt 1968. I passerer Nylars rundkirke og kan lave et lille stop her (toilet), km 17. I følger banestien til km 21 og kommer undervejs forbi Slaus stene, som fortjener et lille kig. I krydser Åkirkebyvej og kører gennem Blemmelyng ned til Søndre Landevej, hvor I følger cykelstien til Galløkken, hvor der er mulighed for at bade og spise jeres madpakker på stranden, km 26. Efterfølgende muligt toiletstop ved kirkegården. I kører gennem byen forbi kirken, Store Torv og Lille Torv, forbi Rådhuset og Svenskehusene til I rammer Østre Jernbanesti, Harbovej og Kanegårdsvej, Klampegårdsvej. I kommer ind på cykelrute 22, som I følger til Vestermarie kirke, hvor der er mulighed for et stop (toilet), km 38. Videre ad cykelruten, som I forlader op ad Springbakkevej for at nå øens højeste punkt Rytterknægten med Kongemindet og en iskiosk og toilet, km 44. I triller ned og rammer igen rute 22 tilbage til bilen. Hjemtur i bil til Sandvig.

Nylars-kirke

Dag 8 – Hjemtursdag
I tjekker ud fra vandrehjemmet og afhængig af færgeafgang kan I f.eks. se lidt nærmere på Rønne. Her ligger bl.a. Hjorts keramikmuseum og fabrik, Bornholms museum med guldgubber, samt Erichsens gård, alle en del af Bornholms museum.

Stort tak til Per Langstrup Petersen fra ABS Birkerød for disse fine forslag til cykelture på Bornholm.

Hent gpx fil for Gudhjem her.
Hent pdf turkort for Gudhjem her.

Hent gpx fil for Hasle her.
Hent pdf turkort for Hasle her.

Hent gpx fil for Nyker her.
Hent pdf turkort for Nyker her.

Hent gpx fil for Rønne her.
Hent pdf turkort for Rønne her.

Hent gpx fil for Svaneke her.
Hent pdf turkort for Svaneke her.

Læs mere om cykelferie på Bornholm her.